เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
- โครงสร้างและส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
- ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแก้งคร้อ