จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
นายครรชิต ตระกูลพรหม
นายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
นายหลวน โฆษิตธนสาร
รองนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
นายธนกร ชูชาติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
นายประเสริฐ โห้พันธ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ
               ข้อมูลผู้บริหารเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

1.นายครรชิต  ตระกูลพรหม นายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
2.นายหล่วน โฆษิตธนสาร รองนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
3.นายประเสริฐ โห้พันธ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด
4.นายธนกร ชูชาติ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ ดาวน์โหลด

นายวิเชียร คลังทอง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแก้งคร้อ