เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ลำดับที่
วันที่
หนังสือเรื่อง
ดาวน์โหลด


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

1
8 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย
2
30 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน4ล้อจำนวน 1 คัน
3
23  มีนาคม  2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทิ้งขยะ
    4
20  เมษายน  2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมนตรี  เกณชัยภูมิ(ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
    5
5  พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมนตรี เกณชัยภูมิ(ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
   6
1  เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7
22  กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายสมศักดิ์ สุเสนา (ชุมชนแก้งคร้อใต้)
8
29  กรกฎาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรััวคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูรั้วเหล็กโรงเรียนเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
8
5  สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8
6  สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูเหล็กโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8
7  สิงหาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล


ประจำปีงบประมาณ 2562

1
1 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศราคาลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนางขวัญหล้า ชนะหาญ (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
  2  
1 มีนาคม 2562
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศราคาลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายพุทธกร  ชมนาวัง  (ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
3
3 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศราคาลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงแผ่น ดินหมายเลข201 (ชุมชนแก้งอรุณ) โดยวิธี Recycling
4
3 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศราคาลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.4-0001 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 10
5
3 ธันวาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศราคาลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.4-0001 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 (ฝั่งทิศตะวันตก) บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 10
6
17 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
7
10 ตุลาคม 2561
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลแก้งคร้อ