เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับที่
วันที่
หนังสือเรื่อง
ดาวน์โหลด
1
8 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลเป็นปุ๋ย
2
30 มกราคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน4ล้อจำนวน 1 คัน
3
23  มีนาคม  2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณที่ทิ้งขยะ
    4
20  เมษายน  2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมนตรี  เกณชัยภูมิ(ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
    5
5  พฤษภาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายมนตรี เกณชัยภูมิ(ชุมชนโนนสวรรค์ใต้)
    6
1  เมษายน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง