เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ลำดับที่
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
12
ประจำเดือนกันยายน
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
11
ประจำเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
10
ประจำเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
9
ประจำเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
8
ประจำเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
7
ประจำเดือนเมษายน
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
6
ประจำเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
5
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
4
ประจำเดือนมกราคม
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
3
ประจำเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
2
ประจำเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
1
ประจำเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับที่
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
12
ประจำเดือนกันยายน
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)

11
ประจำเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)

10
ประจำเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
9
ประจำเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
8
ประจำเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
7
ประจำเดือนเมษายน
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
6
ประจำเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
5
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
4
ประจำเดือนมกราคม
พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
3
ประจำเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
2
ประจำเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
1
ประจำเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)