เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                          การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                      การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการจัดทำประชาคม เพื่อแสดงความคิดเห็น เสนอความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม โดยการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการปฏิบัติงานของเทศบาลร่วมกับชุมชนต่างๆ


     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม วันสำคัญและงานประเพณีต่างๆ
     กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่
ประเพณีวันสงกรานต์

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ คนเก่ายังเก่ง

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของชุมชนโดยการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชน


เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดการใช้พลังงานโดยการจัดกิจกรรมCar Free Day วันปลอดรถลดโลกร้อน