เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                          ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

1.แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
(ตามแบบคำร้อง 1)

2.แจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เลขที่ 9729 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 
(ตามแบบคำร้องที่ 1)

3.แจ้งเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ หมายเลข 0-4488-2890 ต่อ 0
(ตามแบบคำร้องที่ 2)

4.แจ้งเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ของเทศบาล WWW.KKMU.GO.TH เมนู ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต หรือ
Link  https://padlet.com/kkmugoth/5rnysmdqx4rd    
5.ตู้รับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ