เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                          ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

      ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
                        

1.แสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ


2.แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ เลขที่ 9729 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 


3.แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ หมายเลข 0-4488-2890 ต่อ 0


4.แสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของเทศบาล WWW.KKMU.GO.TH เมนู ช่องทางรับฟังความคิดเห็นหรือ
Link https://padlet.com/kkmugoth/dbz8iq3o9rzj
6.แสดงความคิดเห็นผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น/เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
5.แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง Social Network ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ