เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
                           
                  
          - ยังไม่มีข้อมูลในระบบเนื่องจากแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของ ปปช -