เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                        การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

โดยผู้บริหารได้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร

โดยผู้บริหารได้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับอำเภอในการป้องกันปัญหาการทุจริต

โดยผู้บริหารได้มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกับจังหวัดในการป้องกันปัญหาการทุจริต
โดยผู้บริหารได้มีการชี้แจงนโยบายและการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในการประชุมก่อนปฏิบัติงาน