เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                          การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
                                             
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันการทุจริต โดยได้มีทำบันทึกข้อตกลงในการป้องกันการทุจริตระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเป็นแนวทาง มาตรการในการป้องกันปัญหาการทุจริตในองค์กร
มีการแนะนำกับกับในการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในการประชุมประจำสัปดาห์ขององค์กร