เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

               แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ