เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
                              แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

แผนการขับเคลื่อนของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ (พ.ศ.2561-2564)