เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

-โครงการจัดงานเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2563

-โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2563