นายสุรชัย  หาวิรส
(นักบริหารงานช่าง ระดับ 8)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กองช่าง
นางปาณิสรา  ดีบ้านโสก
เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 6ว

นายภาณุมาศ เหล่าบ้านค้อ
วิศวกรโยธา ระดับ 6ว

จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
นายสิทธิศักดิ์  พลบุตร
นายช่างโยธา ระดับ 6ว

จ่าเอกอำพล  บูชาทิพย์
นายช่างไฟฟ้า ระดับ 6ว

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum