ประชาสัมพันธ์ การจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
ลำดับที่
หนังสือเรื่อง
ดาวน์โหลด
วัน เดือน ปี ที่ลง ใน kkmu.go.th
18
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตามแบบสน.ศท.3/12 ปรับปรุง 2545 (ฐานแผ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6 กรกฎาคม 2558
17
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมบ่อพักน้ำ ซอยบ้านนายสหรัฐ คงนาวัง
(ชุมชนแก้งอรุณ)
2 มิถุนายน 2558
16
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยนาตาลี (ชุมชนแก้งคร้อใต้)
27 พฤษภาคม 2558
15
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายผิวดินจราจร ค.ส.ล.
ซอยหลังกองร้อยอส.แก้งคร้อ ถนนเทศบาล 8
(ชุมชนศรีพัฒนา 2)
25 พฤษภาคม 2558
14
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านร.ต.ต.เวียนวิวัฒน์ นิยมนา (ชุมชนแก้งอรุณ)
28 เมษายน 2558
13
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูเข้าออก จำนวน 2 ชุด บริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
27 เมษายน 2558
12
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารเช้าสำหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลแก้งคร้อ ภาคที่เรียนที่ 1/2558
20 เมษายน 2558
11
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้าง จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ภาคเรียนที่ 1/2557
20 เมษายน 2558
10
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาซื้อแบบเรียน หนังสือเรียนสำหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลแก้งคร้อ ภาคเรียนที่ 1/2558
17 เมษายน 2558
9
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนตรงข้ามหอพักนาศักดิ์
(ชุมชนโนนสวรรค์เหนือ)
30 มีนาคม 2558
8
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้งจำนวน 12 รายการ
26 มีนาคม 2558
7
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล แก้งคร้อ รหัส สน.ศท.8 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
5 มีนาคม 2558
6
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยบ้านนายอภิชัย พูนรัตน์ (ชุมชนโนนสวรรค์เหนือ)
16 กุมภาพันธ์ 2558
5
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ครั้้งที่ 2
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 กุมภาพันธ์ 2558
4
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็กชั้นลอย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 กุมภาพันธ์ 2558
3
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนค.ส.ล. ซอยเลียบลำห้วยแก้งคร้อ (ตอนฝายน้ำล้นบ้านแก้งคร้อ-อ้างกุ้งเผา) ชุมชนศรีพัฒนา 1
29 มกราคม 2558
2
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.
พร้อมทางเท้าค.ส.ล.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201
(ชุมชนแก้งอรุณ)
26 มกราคม 2558
1
ประกาศเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วมนักเรียนโรงเรียน
เทศบาลแก้งคร้อ ตามแบบ สน.ศท.ส.10
17 ตุลาคม 2557
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum