จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ที่อยู่สำนักงาน 9729 ม.1 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150
www.kkmu.go.th : อีเมลล์ 5361211@dla.go.th : โทร.044-882890
เหตุด่วนเหตุร้าย โทร.044-882442 สายด่วน 199
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง Welcom To KaengKhro Municipality  Chaiyaphum
ลำดับที่
วันที่
เรื่อง
ดาวน์โหลด
9
ประจำเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
8
ประจำเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
7
ประจำเดือนเมษายน
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
6
ประจำเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
5
ประจำเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
4
ประจำเดือนมกราคม
พ.ศ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
3
ประจำเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
2
ประจำเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)
1
ประจำเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
(แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561